Haberler

ARMADAŞ ARSAN MARAŞ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.
CNG (SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ) VE/VEYA LNG (SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ)SATIN ALMA İHALE İLANI
Kahramanmaraş ili, Andırın ilçesinde Doğalgaz Dağıtım Şebekesinin CNG ve/veya LNG ile beslenmesi için CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) ve/veya LNG (Sıvılaştırılmış Doğalgaz) alımı yapılacaktır.
1. İŞ SAHİBİ ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER
1.1. Adı : ARSAN MARAŞ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.
1.2. Adresi : Piri Reis Caddesi No:3 MALTEPE / İSTANBUL
1.3. Telefon Numarası : 0344 235 28 88 / 0216 305 50 48
1.4. Elektronik Posta : ssoysal@arsangroup.com.tr aturker@arsangroup.com.tr
1.5. Kayıtlı Elektronik Posta : armadas@hs03.kep.tr
1.6. İlgili Personelinin Adı-Soyadı : Abdülkelam TÜRKER, Seçkin SOYSAL
2. İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER
2.1. İhale Konusu İşin Adı : CNG (SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ)ve/veya LNG(SIVILAŞTIRILMIIŞ DOĞALGAZ) SATIN ALMA
2.2. İhale Konusu İşin Yeri : Kahramanmaraş ili Andırın İlçesi
2.3. İhale Usulü : AÇIK İHALE
2.4. Sözleşme Süresi : 2 YIL
2.5. İhaleye Teklif Verme Şartı : EPDK tarafından CNG ve/veya LNG faaliyetleri için yetkilendirilmiş lisans sahipleri ihaleye katılabilir.
2.6. İhalenin Yapılacağı Adres : Piri Reis Caddesi No:3 MALTEPE / İSTANBUL
2.7. İhalenin Dosyası Teslim Adresi : Piri Reis Caddesi No:3 MALTEPE / İSTANBUL
2.8. Geçici teminat mektubu : Alınmayacaktır
2.9. İhale Tarihi ve Saati : 13.10.2020/ 10:00
2.10. İhale Dosyası Teslim Tarihi ve Saati: 13.10.2020 / 08:30
3. İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ
3.1. İhale dokümanları ssoysal@arsangroup.com.tr aturker@arsangroup.com.tr Elektronik Posta adresine ihaleye katılıma ilişkin niyet mektubu gönderen tüm İSTEKLİ’ler ile paylaşılacaktır.
3.2. İhale dokümanı, elden teslim edilebilir veya İSTEKLİ’nin talebi üzerine İSTEKLİ’nin Elektronik Posta adresine gönderilebilir. Doküman alımında iletişim bilgileri eksik ve yanlış olan İSTEKLİ’lerin, yapılacak zeyilname ve açıklama bilgilerini, Şirketin web adresinden veya doğrudan Şirkete başvurarak öğrenmiş olacağı kabul edilir.
İhale Resmi Gazetede yayınlanan güncel EPDK Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) İle Beslenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar’a göre yapılacaktır.
Teknik şartnameye armadas.com.tr veya ssoysal@arsangroup.com.tr aturker@arsangroup.com.tr adresinden ulaşılabilir.


İhale dosyaları
TOP