İç Tesisat Proje Onay

İç tesisatların projelendirilmesi ve yapımı, bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcileri tarafından sertifika sahiplerine yaptırılır. ARMADAŞ ’a kayıtlı sertifika sahibi firma ile abone arasında yapılacak işin kapsamı ve koşullarını belirleyen bir sözleşme imzalanır. Bu sözleşmenin bir sureti sertifika sahibinin projenin onayı için ARMADAŞ ’a vereceği müracaat dosyasında yer alır.


Sertifika sahibi firma sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini sigortalatır ve bununla ilgili belgeler ARMADAŞ ’a teslim edilmeden iç tesisatın yapımına başlanılmaz.


Sertifika Sahibi yetkili firma ARMADAŞ ’a proje onay işlemi için müracaat eder. Yetkili firmadan bilgisayar ortamında proje onay dilekçesi alınarak kayıt edilir. Otomatik olarak dilekçe numarası verilerek dilekçe pusulası dökümü alınır ve ilgilisine imzalatılır.


Firma yetkilisi ARMADAŞ yetkili mühendisine dilekçe ile birlikte 3 nüsha proje dosyasını sunar. ARMADAŞ yetkilisi projeyi kontrol ederek imzaladıktan sonra kendisi veya yetkili kılacağı personeline bilgisayar ortamında proje onay başvuru bilgilerini girer. Proje üzerindeki tüm bilgiler bilgisayara kayıt edilir ve bilgisayar otomatik olarak proje numarası verir. Bu numara proje üzerine yazılır. Proje onay bedeli yine girilen bilgiler doğrultusunda otomatik olarak bilgisayar tarafından hesaplanır ve Firma Yetkilisi tarafından ödenir. Tahsil edildikten sonra bilgisayar proje Referans Numarası verir. Proje onay bedeli ödendikten sonra proje onay iş emri bilgisayar ortamında kapatılarak iş emri kapatılır.

TOP