Açma Kapama Bedeli

Şehir içi doğalgaz dağıtım şirketlerinin, Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine göre doğalgazı kesilerek hizmeti durdurulan müşterilerine 2020 yılı boyunca uygulayacağı sayaç açma-kapama bedeli KDV Hariç 26,50 TL'dir.

Usulsüz doğalgaz kullanımı halinde ise sayaç açma-kapama bedelinin 3 katı ceza uygulanacaktır.

TOP