Güvence Bedeli

ARMADAŞ'ın alacaklarını garanti altına almak amacıyla ön ödemeli sayaç haricinde, mekanik sayaç kullanan abonelerdentahsil ettiği bedeldir.

Cihazlara Göre Güvence Bedelleri
Kombi563,90 TL
Ocak29,80 TL
Şofben60,80 TL
Soba503,00 TL
Merkezi503,00 TL/BBS
01.01.2020 tarihi itibari ile geçerli fiyatlardır.

Müşteri Sözleşmesi kullanıcı tarafından yapılır. Kullanılacak cihazlar doğrultusunda güvence (Teminat) bedelialınır.

Bu güvence bedeli, Müşteri sözleşmesi sona erdiğinde güncelleştirilerek iade edilir.

TOP